Uitvaart op maat


Elke uitvaart is anders dan elke andere. Of er veel of weinig maatwerk nodig is voor een uitvaart, hangt nauw samen met uw omstandigheden.


Wanneer een jong persoon plotseling overlijdt, zijn de nabestaanden meestal diep geschokt. De gewenste uitvaartbegeleiding is dan intensief en gedetailleerd.

Wanneer er sprake is van een lang ziekbed, is de uitvaart vaak al enigszins voorbereid. De gewenste uitvaartbegeleiding is dan meer gericht op de hoofdlijnen.

Wanneer een kind overlijdt, heeft dat grote impact op het hele gezin én de wijde omgeving. Het is van belang om de uitvaartbegeleiding daar op af te stemmen.

De familieomstandigheden spelen een belangrijke rol bij de uitvaart. Kleine families, grote families, gebroken gezinnen en samengestelde gezinnen hebben over het algemeen heel verschillende wensen bij afscheid en uitvaart.

Wij hebben de ervaring en aandacht om met al deze omstandigheden om te gaan. Ook in de periode na de uitvaart blijkt dit van grote waarde.

kosten
uitvaart
berekenen


voordelige
verzekering
afsluiten