Nederlandstalige uitvaartzorg Alkmaar Bergen Heerhugowaard Heiloo Langedijk | TerramorDuitstalige uitvaartbegeleiding Alkmaar Bergen Heerhugowaard Heiloo Langedijk | TerramorSpaanstalige uitvaartzorg Alkmaar Bergen Heerhugowaard Heiloo Langedijk | TerramorEngelstalige uitvaartzorg Alkmaar Bergen Heerhugowaard Heiloo Langedijk | Terramor

Dag en nacht bereikbaar op 072-8449767
en 06-11159571

uw omstandigheden bij uitvaart Alkmaar Bergen Heiloo heerhugowaard | Terramor

Begeleiding bij Sterven en Rouw

De wereld verandert snel. Kennis en ervaring worden sneller dan ooit gedeeld. Behoeften, zienswijzen en mogelijkheden veranderen daardoor steeds sneller, ook rond uitvaartzorg. Steeds vaker is de uitvaart een verbindende fase Begeleiding bij Sterven en rouw.

Bezig zijn met het levenseinde, van jezelf of een dierbare, levert dat iets op? De gesprekken die wij met stervenden en nabestaanden hebben, geven ons een glashelder antwoord. Steeds vaker worden wij uitgenodigd door mensen die onder ogen zien dat hun levenseinde nadert. De uitvaart is meestal het eerste gespreksonderwerp. Omdat uitvaart een heel persoonlijk onderwerp is, ontstaat er al snel een band van vertrouwen en dan komt het sterven en de rouw van de naasten ter sprake.

Bij het bespreken van de uitvaart kijkt een stervende terug op het eigen leven en vooruit naar het leven van de nabestaanden. Als vanzelf wordt daardoor helder wat gedurende de laatste fase van het leven nog belangrijk is. Herinneringen, verwachtingen, vreugde en verdriet wisselen elkaar af. Het gesprek over de uitvaart verbindt stervenden en hun naasten.

Voor stervenden is het onvermijdelijke meestal aanvaardbaar. Voor de naasten ligt dat vaak anders. Daardoor ontstaat verlies van begrip en energie. Met praktische en objectieve adviezen wordt veel leed voorkomen. Zelfs worden er mogelijkheden zichtbaar om de laatste levensfase te kunnen waarderen. Meer dan eens hebben wij meegemaakt dat partners, kinderen en vrienden zelfs jaren later nog met een goed gevoel kunnen terugkijken op een periode van afscheid.

De ervaring laat ons zien dat stervenden en hun naasten baat hebben bij één of enkele gesprekken over de laatste fase van het leven.

U kunt bij ons terecht voor begeleiding bij sterven en rouw. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijend oriënterend gesprek.